• Föreningen Sofia

  Internationella projekt!

  Föreningen SOFIA är ett paraply för en mångfald projektgrupper i Sverige. Med inspiration ur antroposofin arbetar vi med internationellt utvecklingssamarbete tillsammans med lokala organisationer världen över och i Sverige.

  Läs mer

 • slide02

  Föreningen Sofia

  Internationella projekt!

  Föreningen SOFIA är ett paraply för en mångfald projektgrupper i Sverige. Med inspiration ur antroposofin arbetar vi med internationellt utvecklingssamarbete tillsammans med lokala organisationer världen över och i Sverige.

  Läs mer

 • Föreningen Sofia

  Internationella projekt!

  Föreningen SOFIA är ett paraply för en mångfald projektgrupper i Sverige. Med inspiration ur antroposofin arbetar vi med internationellt utvecklingssamarbete tillsammans med lokala organisationer världen över och i Sverige.

  Läs mer

Nyhetsbrev Mars 2017

Innehåll:

 • Humane school, Kenya - Anja Carlsson berättar
  Söndagen den 12/3 kl. 16.00 på Föreningen SOFIA´s kansli, Kulturcentrum

 • Vi fortsätter vår Syd-Norddialog -
  African Challenges and Europe’s Response
  I samarbete med Föreningen SOFIA, Waldorffederationen och Novalis Ubuntu Institute i Kapstaden, ett videosamtal mellan Stockholm/Järna och Kapstaden.

 • Medlem 2017 - Glöm inte att betala din avgift!
  Olika sätt att ge ekonomiskt stöd.

 • Nya projekt i Guinea och Tanzania - Projektledare berättar.

 • Utresekurs! - Nya praktikanter till Indien.

 • Håll dig uppdaterad om SOFIA´s aktiviteter - Följ oss på - facebook.com/foreningensofia

Läs mer

  HumaneSchool170307

Seminarieserie - Afrikas utmaningar och Europas ansvar

Under våren fortsätter vi vår nord-syd-dialog, i samarbete med Trialog tankesmedja, Waldorfskolefederationen och Novalis Ubuntu Institute i Kapstaden.

Ett inledande möte hölls i Ytterjärna och Kapstaden 2/10. Den 20/11 hade vi ett möte via videolänk med deltagare från vårt Kenyanska besök i Järna, i dialog med Novalisinstitutet. Samtalet handlade mycket om kolonialismens betydelse för dagens utmaningar i Afrika.

Sem 20 nov

Titta på videoinspelningar från de två första seminarierna här:
Första seminariet - 2 oktober

Andra seminariet - 20 november

Vi bjuder särskilt in studenter och lärare från Waldorflärarhögskolan i Stockholm och Centre for Creative Education i Kapstaden. Alla intresserade är hjärtligt välkomna. Seminarierna utgår från skriften African Challenges and Europe’s Response av Pär Granstedt m.fl. (e-bok AWEPA International Amsterdam 2015) är en omarbetad och uppdaterad engelskspråkig upplaga av Granstedt/Frans, Den Trebenta Pallen (Humanus, Stockholm 2011).

 

Våren 2017

Söndag 19/3 14-16. Kulturcentrum Järna
Nationsbygge i Afrika, svårigheter och framgångar

Onsdag 26/4. 18-20 Waldorflärarhögskolan i Stockholm
Vägen mot ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet

Onsdag 10/5. 18-20 Waldorflärarhögskolan i Stockholm
Afrika i världen – med sikte på framtiden

För mer information, mejla till: par@granstedt.com

Nyhetsbrev december 2016

Hej SOFIA-vänner!

Nu lackar det mot jul och nyår. Här kommer vårt sista nyhetsbrev 2016.

• Verksamhetsledningen berättar om -
     projekt, praktikantverksamheten och
     information och kansli
• Tomas Fogelqvist berättar om projektet i Sydafrika
• Rapport från vårt fina musikaliska besök från Kenya

 Vi önskar er alla ett Gott Nytt År och Tackar för 2016!

Projekltländer bild
                                                                                                                                                 

gala

stöd