Antroposofi

Ordet antroposofi kommer från de grekiska orden antropos (människa) och sophia (vishet). Det är en rörelse som springer ur tankar från Rudolf Steiner (1861-1925). Hans texter och föredrag handlar om allt från själslig utveckling, konst och livet efter döden, till pedagogik, odling och medicin. Han levde i Österrike och Schweiz och hans idéer har spridits och utvecklats över hela världen. Många känner till antroposofin genom Waldorfskolor och i Sverige genom Saltå kvarn, som säljer biodynamiska produkter. Den antroposofiska rörelsen i Sverige har sitt center i Järna och här ligger även SOFIAs kontor.

Antroposofiska rörelsen har skapat många kontreta och framgångsrika verksamheter i form av skolor, behandlingshem, jordbruk, matproduktion, sjukhus och arkitektur. För att ge människor i utvecklingsländer samma chans, stödjer Föreningen SOFIA antroposofiska initiativ runt om i världen, i förhoppningen att detta ska bidra till att minska fattigdom och skapa en hållbar utveckling i dessa länder.

Huvudman i Föreningen SOFIA är Antroposofiska Sällskapet och SOFIA är också medlem i ENDA, ett nätverk att liknande antroposofiska biståndsorganisationer.

Projekltländer bild
                                                                                                                                                 

gala

stöd