Bakgrund

Föreningen SOFIA bildades 2002

Initiativtagare var två biståndsgrupper inom den antroposofiska rörelsen. Dels Arbetsgruppen för Landsbygdsutveckling, AFL, som varit verksam i framför allt Dominikanska Republiken sedan början av 1980-talet, och dels Öst-Västgruppen som sedan slutet av samma decennium stött läkepedagogiska initiativ i det forna Sovjet.

Intentionen var att skapa ett paraplyorgan för internationella initiativ inom den antroposofiska rörelsen, där man kunde stödja varandra och utbyta erfarenheter, samt använda en gemensam formell organisation utåt. Med vid starten fanns också ett sydafrikanskt arbete som pågått i samarbete mellan AFL och Stiftelsen Sea Quinta, Göteborg, och ett läkepedagogiskt initiativ i Lettland som hade anknytning till Saltå Arbetsskola i Järna.

I stadgarna står att föreningens huvudman är Antroposofiska Sällskapet i Sverige, vilka givit föreningen uppdraget att fungera som den svenska antroposofiska rörelsens samarbetsorgan för internationellt bistånd. Föreningen har som syfte att främja utveckling i fattiga länder. Namnet är en förkortning för SamarbetsOrganisationen För internationella Initiativ på Antroposofisk grund (Swedish Organization For international Initiatives on an Anthroposophical basis)

 
Föreningen verkar för sitt syfte genom att stödja antroposofiskt inspirerade utvecklingsinitiativ inom bl.a. pedagogik, läkepedagogik och jordbruk, samt att inom den svenska antroposofiska rörelsen stärka kunskapen om och förståelsen för situationen i fattiga länder och slutligen att utveckla och stärka samverkan mellan olika biståndsinitiativ för att öka deras effekt. Föreningen har sitt säte i Södertälje kommun.

SOFIAs verksamhet finansieras genom medlemsintäkter, privata gåvor och bidrag samt statligt genom bl.a. Sida-bidrag och andra offentliga finansiärer.
 

Här kan du läsa om SOIFAs projekt i vår broschyr, som även går även att beställa från kansliet.

09_Broschyr_SOFIA_web2.pdf

Projekltländer bild
                                                                                                                                                 

gala

stöd