Mål och vision

SOFIAs vision är en hållbar och solidarisk värld, som präglas av:

  • Alla människors lika värde, rättigheter och skyldigheter
  • Ett fritt skapande kulturellt och socialt liv för alla, som ger mening och livsutrymme
  • En produktion och konsumtion av varor och tjänster som svarar mot människors behov och naturens förutsättningar i alla delar av världen.

Aramitan

Projekltländer bild
                                                                                                                                                 

gala

stöd