India SeeMyTree

SeeMyTree – med start i Tamil Nadu, India

India See My Tree

SeeMyTrees grundtanke är att skapa en bro mellan dig och en fattig familj som vill plantera träd åt dig.

För varje träd som du vill bli fadder för donerar du en enda gång, medan familjen får sju årliga utbetalningar så länge trädet lever och växer. Det ger en kraftig motivation till fortsatt vård av trädet och en trygg årlig inkomst, då träd överlever torrår när andra odlingar dör. Du får återkommande bilder av din familj och träden du sponsrat.

Bildinsamling sköts via SeeMyTrees smartphone-app av en etablerad lokal biståndsorganisation. Appen säkrar att allt går rätt till och visar när bidrag från dig kommer in på familjens bankbok.

Efter några år har den karga byslätten förvandlats till ett grönt landskap där andra grödor frodas i skydd av träden. Gamla torra brunnar blir vattenförande på nytt och jorderosionen minskar, när träden hjälper monsunregnen att tränga ner i marken i stället för att spola bort matjord.

Vi som byggt och nu testar SeeMyTree-systemet är miljö- och biståndsentusiaster från Ystad till Umeå som fått visst innovationsstöd från SIDA. Snart blir det möjligt för dig att sponsra träd via SOFIA och se resultatet i din smartphone eller mejl!

 

Kontakt: 

Alan Waller: 070-3924514

e-post: alan@seemytree.se

Tone Distler: 073-0512916

E-post: tone@foreningensofia.org

Projekltländer bild
                                                                                                                                                 

gala

stöd