Tanzania- Kendwa Afrikids

Kendwa Afrikids

Kendwa Afrikids har till ändamål att hjälpa lokala samhällen i Tanzania att organisera sig för att erövra fattigdom. Kendwa Afrikids arrangerar utbildningsprojekt och erbjuder hjälp till själv-hjälp. För att uppnå detta bedriver föreningen projekt som kan bidra till en ökad levnadsstandard och möjliggöra en anställning för arbetslösa lokalinvånare.
Föreningens mål är även att starta en Waldorfskola i Kendwa, Zanzibar.

Tanzania ZanzibarFöreningen Kendwa Afrikids behöver både aktiva medlemmar som vill engagera sig i projektet och månadsgivare.

Medlemskap/ år: 200 kr

Fadderskap 150- 200 kr/ månad

Vill du engagera dig i Kendwa Afrikids finns det möjlighet att göra en volontärinsatts på plats på Zanzibar eller arbeta aktivt från Sverige med att hitta sponsorer till projektet.

 

Kontakt:

Magdalena Iancu: 073-4408870

Bank: Ecobanken, kontonummer: 97001299008

Projekltländer bild
                                                                                                                                                 

gala

stöd